Корпоративно събитие – Агроенерджи АДСИЦ-

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): Агроенерджи АДСИЦ-София, ISIN: BG1100031084, борсов код: AS5, свиква извънредно ОСА на 17.03.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗСК-Лозово АД-Бургас, ISIN:BG11ZSBUAT17, борсов код: 3ZO, свиква извънредно ОСА на 17.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зона. Повече информация може да намеритетук Недвижими имоти София АДСИЦ-София,

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив, ISIN:BG1100003059, борсов код: 5AX, свиква ОСА на 22.01.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2. Повече информация може да намерите тук Холдинг

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково, ISIN: BG1100057063, борсов код: 6F4, свиква извънредно ОСА на 30.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 87. Повече информация може да

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив, ISIN:BG1100006979, борсов код 5T3, свиква ОСА на 23.12.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 27А. Повече информация може да

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: 3ZB,представи актуализирана покана и допълнителни материали за свикване на извънредно ОСА на 26.11.2020 г. от 11.00 часа в гр. София, пл. Света