Корпоративно събитие – Агроенерджи АДСИЦ-

Корпоративно събитие – Агроенерджи АДСИЦ-

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агроенерджи АДСИЦ-София, ISIN: BG1100031084, борсов код: AS5, свиква извънредно ОСА на 17.03.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 1. Повече информация може да намерите тук