Качество на изпълнение на сделките Q3 2023

Информация за качеството на изпълнение на сделките на ИП Ъп Тренд ЕООД съгласно Делегиран регламент 2017/575. В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията по отношение на

Качество на изпълнение на сделките Q3 2022

Информация за качеството на изпълнение на сделките на ИП Ъп Тренд ООД съгласно Делегиран регламент 2017/575. В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията по отношение на

Качество на изпълнение на сделките Q2 2022

Информация за качеството на изпълнение на сделките на ИП Ъп Тренд ООД съгласно Делегиран регламент 2017/575. В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията по отношение на

Прекратяване на договори

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че считано от 21.06.2022г., са прекратени поради отказ на Инвестиционен Посредник „Ъп Тренд“ ООД, всички договори за инвестиционни услуги и дейности, сключени с клиентите с клиентски