Кои сме ние

 • Първи стъпки
 • Първи успех
 • Първо изпитание
 • Търпението и усилията си струваха
 • Продължихте да ни се доверявате

Ние сме
Up Trend

История

Инвестиционен посредник ЪП ТРЕНД ООД е създаден през 1997 година и е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в България. От 1998 година е член на „Българска Фондова Борса” АД и „Централен Депозитар” АД. Ние управляваме активите и консултираме широк кръг от клиенти. Привърженици сме на дългосрочните стратегии, но не пропускаме и краткосрочните възможности, които пазарите ни предоставят. Нашите коментари и анализи са широко отразени в медийното пространство. Компанията притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейско икономическо пространство.

ДЕЙНОСТ

Инвестиционен посредник Ъп Тренд ООД е създаден през 1997 година и е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в България.

От 1998 година е член на „Българска Фондова Борса” АД и „Централен Депозитар” АД.

Ние управляваме активите и консултираме широк кръг от клиенти. Привърженици сме на дългосрочните стратегии, но не пропускаме и краткосрочните възможности, които пазарите ни предоставят.

Нашите коментари и анализи са широко отразени в медийното пространство.

Компанията притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейско икономическо пространство. Лист с нашите услуги:

 • Брокерски услуги (приемане и изпълняване на поръчки за търговия с акции / облигации / опции / фючърси / договори за разлика / др. финансови инструменти);
 • Сделки с финансови инструменти за собствена сметка ;
 • Управление на портфейл (Доверително управление на клиентски активи при предварително зададено ниво на риск и договорено възнаграждение за Ъп Тренд);
 • Предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
 • Предоставяне на консултации свързани с цялостното планиране на личните инвестиции.
 • Подготвяне на първични и вторични публични предлагания (IPO и SPO) и предоставяне на възможност на клиентите ни да участват в тях;
 • Съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност /държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
 • Предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условия и по ред, определени с наредба;
 • Консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
 • Предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
 • Инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
 • Оценяване и подготвяне на проекти в сферата на публично-частните партньорства (ПЧП):

Legitimate Brokers Small Bg 252X50


МЕНИДЖМЪНТ

Владимир Малчев

Управител, Брокер на финансови инструменти
Владимир Малчев
Бъдете страхливи, когато другите са алчни. Бъдете алчни, когато другите се струват. - Warren Buffett

Петър Пешев

Управител, Инвестиционен консултант
cv Петър Пешев
Трендът е твой приятел, докато не приключи.

Информация за компанията


КАРИЕРИ

Контакти

+359 2 815 56 60; +359 2 815 56 66
42.671122, 23.319592
София 1407
бул. Никола Й. Вапцаров №51A, ет. 1
uptrend@uptrend.bg


Вашето съобщение беше успешно изпратено!

x

Анализи и прогнози

Анализи и прогнози

Бъдете информирани

Нашите икономически и финансови коментари и анализи ще разширят вашите способности да взимате инвестиционни и управленски решения.

Новини

Бъдете винаги информирани за случващото се на Българска фондова борса.

 


Анализи и прогнози

Ъп Тренд разпространява своите анализи до клиентите на Capital IQ (собственост на Standard & Poor's ), Factset Research Systems, Thomson Reuters и Bloomberg посредством изградените и поддържаните от тези компании платформи за информационни, финансови и аналитични услуги. Това са водещите имена в предоставянето на информационни услуги в сферата на финансовите пазари. Техни клиенти са инвестиционни фондове, хедж фондове, пенсионни и застрахователни компании, търговски банки, инвестиционни банки, университети и анализаторски компании. Ние сме горди, че нашите анализи достигат до толкова широк кръг от професионални инвеститори и анализатори.

Макроикономически анализи

В тази секция можете да намерите нашите периодични макроикономически анализи и прогнози.


Финансови анализи и прогнози

В тази секция можете да се запознаете с някои от нашите финансови и инвестиционни анализи и прогнози


Корпоративни анализи

В тази секция можете да намерите публикувани някои от нашите анализи и резюмета за индивидуални публични компании


В медиите

Анализите и коментарите на нашите специалисти са широко отразени в българските печатни, телевизионни и електронни медии.

Български капиталов пазар

ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ

Български капиталов пазар

Инвестиционно посредничество

Ъп Тренд ООД е лицензиран инвестиционен посредник, чрез който можете да търгувате на Българска фондова борса с минимални усилия и при изгодни условия. Вие имате възможност:

 • Да търгувате на БФБ напълно самостоятелно чрез електронната система COBOS, която ви дава оторизиран и защитен достъп в реално време до търговската система на БФБ. Повече за COBOS можете да прочетете тук.
 • Да се доверите на нашите професионалисти, които да управляват вашите парични средства чрез влагането им в различни видове финансови инструменти (акции, правителствени и корпоративни облигации, инструменти на паричния пазар, опции, форуърди и фючърси върху различни финансови инструменти), като клиентите сами задават или не ограничения по отношение вида на финансовите инструменти, в които да бъдат формирани позиции за тяхна сметка.
 • Да подавате поръчка за покупка или продажба на ценни книжа към нашите брокери след сключването на договор за брокерски услуги с Ъп Тренд.

Предимства на ИП ЪП ТРЕНД

 • Конкурентни и напълно прозрачни такси и комисионни за сключване на сделки на БФБ. Виж нашата тарифа тук.
 • Професионално и бързо обслужване.
 • Дългогодишен опит и традиции на Българска фондова борса
 • Лично отношение към всеки клиент
 • Защита на вашите средства*

Legitimate Brokers Small Bg 252X50

*Всички клиентски активи са защитени от Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, действащ при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа гарантира изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник чрез набраните в него средства, в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние. Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от  40 000 лева.

Нашите специалисти са насреща при всеки възникнал от Вас въпрос.

Свържете се с нас

Финансови консултации

Ние предлагаме анализи и консултации за компаниите, търгувани на българския капиталов пазар и подпомагаме нашите клиети в планирането на техните лични инвестиции. Ние правим и оценка и анализ на финансови проекти.

Свържете се с нас

Бул Тренд Брокеридж разпространява своите анализи до клиентите на Capital IQ (собственост на Standard & Poor's ), Factset Research Systems, Thomson Reuters и Bloomberg посредством изградените и поддържаните от тези компании платформи за информационни, финансови и аналитични услуги.

Това са водещите имена в предоставянето на информационни услуги в сферата на финансовите пазари. Техни клиенти са инвестиционни фондове, хедж фондове, пенсионни и застрахователни компании, търговски банки, инвестиционни банки, университети и анализаторски компании. Ние сме горди, че нашите анализи достигат до толкова широк кръг от професионални инвеститори и анализатори.

От първата половина на 2008 година, ЪП ТРЕНД публикува икономическите си и корпоративни анализи в информационната платформа на Thomson Reuters. Нашата компания си партнира успешно с Capital IQ от средата на 2009 година, а с Factset Research Systems и Bloomberg от края на 2009 година. За едновременното разпространяване на нашите анализи до клиентите на тези платформи използваме приложението Blue Matrix Lite, така че да няма привилегировани потребители на англоезичните ни анализи.

Инвестиционно банкиране

Нашите експерти ще се радват да поговорят с Вас и с оглед на Вашите нужди да Ви предоставят компетентното и персонално решение .

 • финансиране на проекти.
 • управление и реструктуриране на дългове, придобиване на корпоративен контрол.
 • изготвяне на инвестиционни стратегии, управление на инвестиционни рискове.
 • придобиване на дялове и финансов мениджмънт.
 • разработване на финансови решения за проекти на корпоративни клиенти.
 • Изготвяне и консултации относно търгови предложения.
 • Изготвяне и оценка на проекти във връзка с обществени поръчки

Информация за клиенти

В този раздел се съдържат:
 • общи условия, приложими към договорите с клиенти;
 • действаща тарифа
 • правила и процедури на инвестиционен посредник "Ъп Тренд" ООД

Корпоративни събития

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 110г, ал. 3 от ЗППЦК ви информираме за следните корпоративни събития на публични дружества:

22-12-2020 г.

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив, ISIN:BG1100003059, борсов код: 5AX, свиква ОСА на 22.01.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2. Повече информация може да намерите тук

Холдинг Център АД-София, ISIN: BG1100080982, борсов код: 6C8, свиква ОСА на 22.01.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георги Раковски 132, вх. А, ет. 1, офис 3. Повече информация може да намерите тук

Металопак АД-Карнобат, ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: 5MP, свиква ОСА на 29.01.2021 г. от 14.00 ч. в гр. Карнобат, Индустриална зона, Административна сграда на дружеството. Повече информация може да намерите тук

Бианор Холдинг АД-София, ISIN:BG1100007076, борсов код: 5BI, свиква извънредно ОСА на 21.01.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 51, ет. 3, офис А2. Повече информация може да намерите тук

БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100008157, борсов код: 28R, свиква ОСА на 26.01.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Филип Кутев 137. Повече информация може да намерите тук

Би Джи Ай Груп АД-София, ISIN:BG2100016133, борсов код: BOHB, свиква ОСА на 29.12.2020г. от 11:00 в. в гр.София ул.Добруджа 6. Повече информация може да намерите тук

София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1200002167, борсов код:6SOA, свиква извънредно ОСА на 15.01.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица № 74, ет. 3. Повече информация може да намерите тук

 


07-12-2020 г.

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково, ISIN: BG1100057063, борсов код: 6F4, свиква извънредно ОСА на 30.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 87. Повече информация може да намерите тук

Доверие Обединен Холдинг АД-София, ISIN:BG1100038980, борсов код: 5DOV, свиква ОСА на 15.01.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Партер, Търговски център СБТ, Софарма Ивент Център. Повече информация може да намерите тук

 


23-11-2020 г.

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив, ISIN:BG1100006979, борсов код 5T3, свиква ОСА на 23.12.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 27А. Повече информация може да намерите тук

 


18-11-2020 г.

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: 3ZB,представи актуализирана покана и допълнителни материали за свикване на извънредно ОСА на 26.11.2020 г. от 11.00 часа в гр. София, пл. Света Неделя 5, с включени допълнителни точки в дневения ред. Повече информация може да намерите тук

Акумпласт АД-Добрич, ISIN:BG11AKDOAT10, борсов код:6AK, свиква извънредно ОСА на 18.12.2020 г. от 08.00 ч. в гр. Добрич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20. Повече информация може да намерите тук

 


13-11-2020 г.

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN:BG1100109039, борсов код: 4PY, свиква ОСА на  23.11.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул."Антим I" No.14. Повече информация може да намерите тук

Валор Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN:BG1100013108,  борсов код:VPC, свиква извънредно ОСА на 27.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Енос № 2. Повече информация може да намерите тук

 


10-11-2020 г.

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ютекс Холдинг АД-София, ISIN: BG1100063988, борсов код: 5Y1, свиква ОСА на 14.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 70-72, заседателна зала. Повече информация може да намерите тук

 


09-11-2020 г.

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 10.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, бл. Б, ет. 2. Повече информация може да намерите тук

Сердика Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN:BG1100112066, борсов код:6SR, свиква ОСА на 26.11.2020 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19. Повече информация може да намерите тук

Монбат АД-София, ISIN:BG1100075065, борсов код: 5MB, свиква извънредно ОСА на 07.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица. Повече информация може да намерите тук

Българска фондова борса АД-София, ISIN BG1100016978, борсов код: BSO, свиква извънредно ОСА на 10.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България 1, в Административната сграда на НДК, зала 13. Повече информация може да намерите тук

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София, ISIN; BG1100069068, борсов код: 5ER, свиква извънредно ОСА на 08.12.2020 г. от 16:00 ч. в гр. София, ул. Шипка 3, ет. 2. Събранието ще се проведе дистанционно чрез използване на електронни средства - Webex на Cisco. Повече информация може да намерите тук


 

26-10-2020 г.

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сердика Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100112066, борсов код: 6SR, свиква ОСА на 23.11.2020 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19. Повече информация може да намерите тук

Фармхолд АД-Варна, ISIN: BG1100002150, борсов код: 2PH, свиква извънредно ОСА на 25.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна. Повече информация може да намерите тук


 

22-10-2020 г.

Уведомления за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА):

Регала Инвест АД-Варна, ISIN: BG1100036133, борсов код RGL, свиква редовно ОСА на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в гр. Варна, ул. “Георги Стаматов” № 1. Повече информация може да намерите тук

Асенова крепост АД-Асеновград, ISIN:BG11ASASBT10, борсов код 6AN, свиква извънредно ОСА на 30.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2. Повече информация може да намерите тук

София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BGZESOAT12, борсов код 3ZB, свиква извънредно ОСА на 26.11.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя № 5. Повече информация може да намерите тук

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код 4PY, свиква
извънредно ОСА на  23.11.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул.”Антим I” No.14. Повече информация може да намерите тук 


 

30-09-2020 г.

Уведомление за Разпределение на печалбата за 2019 г.

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София, ISIN:BG1100001053, борсов код 5BU е взело решение за разпределяне на дивидент. Повече информация може да намерите тук


 

09-09-2020 г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА)

Добротица-БСК АД-Добрич, ISIN:BG11DODOVT18, борсов код 4DO, свиква извънредно ОСА на 10.11.2020 г. от 10,00 ч. в гр. Добрич, бул.25-тисептември 8. Повече информация може да намерите тук.


 

08-09-2020 г.

Уведомлениs за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, ISIN: BG1100104980, борсов код 5Z2, свиква ОСА на 05.10.2020 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 73 Повече информация може да намерите тук.

Фонд Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100036042, борсов код 6BMA, свиква ОСА на 15.09.2020 г. от 12.00 ч.
в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди Повече информация може да намерите тук.

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София, ISIN: BG1100062063, борсов код 6ST, свиква ОСА на 14.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс – кула Б, ет.12 Повече информация може да намерите тук.


 

Световни пазари

Световни пазари

Овладейте нови финансови ресурси с Ъп Тренд


Американски и европейски пазари

Фондови пазари в САЩ:

 • NASDAQ (NASDAQ & NSC)
 • New York Stock Exchange (NYSE & ARCA)
 • Chicago Stock Exchange (CHX)
 • NYSE MKT (AMEX)
 • OTC Bulletin Board/Pink Sheets (OOTC & OTCBB)
 • Chicago Board Options Exchange (CBOE)
 • New York Mercantile Exchange (NYMEX)
 • ICE Futures US (ICEUS)
 • CME (Electronic-Globex)

Фондови пазари в Канада:

 • Toronto  Stock Exchange (TSE)
 • TSX Venture Exchange (TSX)

Фондови пазари в Европа:

 • Athens Exchange (AT)
 • BME Spanish Exchanges (SIBE)
 • Deutsche Börse (XETRA) (FSE)
 • Irish Stock Exchange (ISE)
 • London Stock Exchange (IOB)   (LSE_INTL)
 • London Stock Exchange (LSE_SETS)
 • Milan Stock Exchange (MIL)
 • NASDAQ OMX Copenhagen  (CSE)
 • NASDAQ OMX Helsinki (HSE)
 • NASDAQ OMX Stockholm (SSE)
 • NYSE Euronext Amsterdam (AMS)
 • NYSE Euronext Brussels (BRU)
 • NYSE Euronext Lisbon  (LISB)
 • NYSE Euronext Paris (PAR)
 • Oslo Stock Exchange  (OSE)
 • Prague Stock Exchange  (PRA)
 • SIX Swiss Exchange (SWX)
 • SIX Swiss Exchange (Blue-Chip) (VX)
 • Vienna Stock Exchange (VIE)
 • Warsaw Stock Exchange (WSE)

Инвестиционни консултации

Ние имаме визия за нашето бъдеще и знаем къде искаме да бъдем след 5 години. За някои това означава много. Ние вярваме, че Вие се нуждаете от надежден партньор, от широк избор от решения и възможности и от строго индивидуализиран подход.


Инвестиционни съвети

„Три пъти мери, един път режи“ е поговорката, напълно приложима в света на инвестициите. Запознайте се със всички рискове и потенциални ползи от предприемането на дадена инвестиция и отказа от друга алтернатива.

Ние можем да Ви помогнем при вземане на решение, относно:

 • Покупка на акции, облигации и други финансови инструменти.
 • Оценка на международните инвестиционни проекти и компании.
 • Фундамендатлен и икономически анализ на отделни компании, сектори и цели икономики.
 • Търговия на маржин.
 • Избор на арбитражни, инвестиционни и спекулативни стратегии.
 • Диверсификация на портфейл на регионален, бизнес и др. принцип.
 • Защита от инфлация и изменение в цените на продукцията Ви и валутния курс.

 


Финансово планиране

Чрез анализа на Вашите текущи доходи и разходи, цели и нужди, ще Ви погнем да управлявате по-добре бъдещето. Само така можете да постигнете по-високо благосъстоянието за Вас и Вашето семейство.

Колебаете се:

 • какъв кредит да изберете;
 • каква застрахователна полица да сключите;
 • какъв доброволен пенсионен фонд да изберете;
 • къде да инвестирате спестяванията си, съобразно Вашия рисков, възрастов и професионален профил;

Независимо дали сте изправени пред избор на пенсионноосигурителни, застрахователни, спестовни, кредитни и/или специализирани инвестиционни продукти, или просто искате да поговорим във финансово изражение за Вашите бъдещи желания и цели, не се колебайте да се посъветвате с нас.

Моля, свържете се с нас, за да обсъдим Вашите индивидуални нужди. Заповядайте в нашия офис, използвайте контактната форма(натисни тук), или директно позвънете на някои от нашите телефони!


Спекулативни решения

Търсите краткосрочни и средносрочни възможности за печалба, възникнали от изменението в цените на финансовите инструменти? Ние ние имаме подходящи решения и готови продукти за Вас.

Пазарите често предоставят възможности за печалба, особено след големи ценови изменения. Борсовият срив от последната финансова криза от 2008г. се оказа, че е предоставил добри възможности за извличането на спекулативни печалби. Пазарите ежедневно предоставят възможности за печалби, разбира се, при поемането на съответния риск.

Чрез ЪП ТРЕНД Вие разполагате до над 60 000 финансови инструменти, с които да осъществите Вашите спекулативни стратегии.
 

Управление на активи

Управление на активи

ИНДИВИДУАЛНИ ПОРТФЕЙЛИ СПОРЕД КЛИЕНТСКИЯ ПРОФИЛ

ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Инвестиционен посредник “ЪП ТРЕНД” ООД предоставя на клиентите си индивидуални услуги, свързани с управлението на клиентски парични средства чрез влагането им в различни видове финансови инструменти (акции, правителствени и корпоративни облигации, инструменти на паричния пазар, опции, форуърди и фючърси върху различни финансови инструменти). Услугата е предназначена за клиенти, които предпочитат да предоставят средства на професионалист, чието основно занимание е да избира инвестиции с изгодно съотношение риск/доходност, съотносимо с изискванията на клиента за риск и доходност. Клиентите сами определят приложното поле на своите инвестиции, като задават или не ограничения по отношение вида на финансовите инструменти (приложение към договора за доверително управление), в които да бъдат формирани позиции за тяхна сметка. По този начин, съобразно инвестиционния риск, който е готов да поеме клиентът, се формира и неговата доходност.
Според нивото на риск на клиентския портфейл и според инвестиционните цели на клиента индивидуалните клиентски портфейли могат да бъдат:
Рисков (агресивен) профил

Рисков (агресивен) профил

До 90% от средствата са инвестирани в капиталови ценни книжа, основно търгувани на регулиран пазар, като за еталон на доходността на портфейла ще бъде използван съответният борсов индекс или претеглен такъв

Балансиран профил

Балансиран профил

До 60% от средствата са инвестирани в капиталови ценни книжа и до 40% в дългови инструменти, като за еталон на доходността се използва комбинация между борсов индекс и 12 месечен EURIBOR + 2%, в зависимост от теглата на двата типа финансови инструменти в клиентския портфейл

Консервативен (нискорисков) профил

Консервативен (нискорисков) профил

Средствата са инвестирани основно в корпоративни и държавно гарантирани дългови инструменти, като за еталон на доходността се използва 12 месечен EURIBOR + 2%.

Go to top