Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCHПоради липса на кворум, свиканото за 19.03.2021 г. извънредно ОСА на Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас  не се е провело.Във връзка