БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ

АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

Нашите икономически и финансови коментари и анализи ще разширят вашите способности да взимате инвестиционни и управленски решения.

НОВИНИ

12 май – Ден за акции

За седма поредна година Инвестиционен посредник „Ъп Тренд“ ще участва в инициативата на „Българска фондова борса-София“ (БФБ) и „Централен депозитар“ (ЦД) за подобряване на инвестиционната култура и увеличаване на знанието

Качество на изпълнение на сделките Q3 2020

В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките,

Качество на изпълнение на сделките Q2 2020

В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките,

Качество на изпълнение на сделките Q1 2020

В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките,

Качество на изпълнение на сделките Q4 2019

В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките,

АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ

ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

Терорът не уплаши инвеститорите

Миналата седмица започна под знака на ужасяващите терористични атентати в Париж, случили се в края на предходната. Негативните настроения на фондовите пазари обаче бързо се изпариха, а инвеститорите оцениха, че

Централните банки продължават политиката си на „лесни пари”

В последно време фокусът на инвеститорите по света бе върху Федералния резерв и постоянното отлагане на повишението на основната лихва в САЩ, което не се е случвало от девет години.

SOFIX с 343 % доходност за 15 г.

Слабите икономически данни от САЩ бяха причина за слабото представяне на долара през изминалата седмица. Последните данни за новосъздадените места в неселскостопанските сектори в САЩ са значително под очакваните, което

Седмицата на голямото потъване

Борсовият срив в Гърция и продължаващият низходящ тренд при борсово-търгуваните стоки са събитията от изминалата седмица, които заслужават коментар. След повече от едномесечно прекъсване заради поредния епизод от гръцката дългова

Неочакван скок до 45 ст. на компенсаторките

Гърция продължава да заема централно място в заглавията на всички световни медии, но като че ли за финансовите пазари и инвеститорите темата малко се поизчерпа през последните дни. Все повече

Еврото расте – гърците блъфират

Американските и европейските акции бяха подложени на засилени продажби в края на седмицата. Въпреки това индексите зад океана затвориха в петък с минимални седмични ръстове, докато европейските им аналози реализираха

Два кита идват на БФБ

Поредните исторически или многогодишни рекорди за някои от водещите световни борсови индекси характеризират най-ясно настроенията на финансовите пазари през последните дни. Парадоксът лошите новини за водещите икономики да водят до

Държавните облигации са героят на седмицата

Седмицата на световните финансови пазари беше сравнително спокойна, като основното събитие бяха парламентарните избори във Великобритания. Първоначалните прогнози за оспорвана надпревара и парламент, който трудно ще излъчи мнозинство, потопиха котировките

Паундът пада предизборно

През изминалата седмица акциите, търгувани на международните борсови пазари, бяха подложени на натиск от продавачите. Американските борсови индекси изгубиха между 0.5 и 1% за седмицата. В Европа разпродажбите бяха по-интензивни,

КОРПОРАТИВНИ АНАЛИЗИ

В МЕДИИТЕ

Анализите и коментарите на нашите специалисти са широко отразени в българските печатни, телевизионни и електронни медии.