Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти и Тарифата на ИП „Ъп Тренд“ ЕООД

Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти и Тарифата на ИП „Ъп Тренд“ ЕООД

Уважаеми клиенти, 

Управителите на ИП „Ъп Тренд“ ЕООД, на свое заседание, проведено на 21.12.2023 г.,  взеха решение за изменение на Общите условия и Тарифата на инвестиционния посредник. Измененията влизат в сила, считано от 22 януари 2024 г.

Можете да се запознаете с проекта на Общите условия ТУК.

Можете да се запознаете подробно с проекта за изменение на Тарифата ТУК.

При несъгласие с измененията в Общите условия и Тарифата имате право да прекратите договора си с ИП „Ъп Тренд“ ЕООД,  без предизвестие,  преди датата на влизането в сила на измененията и без да носите отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от Вас активи и с вече сключени сделки.

За допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашия екип:

E-mail: uptrend@uptrend.bg или телефон +359 2 815 56 60; +359 2 815 56 66