Оценка на справедливата стойност на акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД

Във връзка със започващата на 8-ми юни търговия с акциите на системния интегратор „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на „Българска фондова борса“ АД, ИП „Ъп Тренд“ ООД изготви анализ на справедливата стойност на акциите на компанията, подготвен от Александър Тотев, ръководите на отдел „Управление на риска“. Пълният анализ можете да видите тук:

Ще бъдат предложени за продажба 7% от компанията при минимална цена от 7.60 лв. за акция. За предлагането се запазват първоначално обявените планове за продажба на до 30% от капитала в рамките на два транша през 2020 г. – юни и септември, при първоначално обявените параметри – 7.60 лв. минимална цена на Транш 1, от 8 юни, и цена на база 8.5 пъти EBITDA към юни 2020 през септември 2020-а. Транш 1 ще продължи 10 работни дни до 19 юни включително, съгласно актуализираната Процедура за продажба от 1 юни.

В резултат на анализа на база метода на пазарните множители на дружествата-аналози, получената справедлива стойност на една акция на дружеството е 17.28 лв. 

Telelink

 *Материалът е с аналитичен характер и не съветва да се изпълнява покупка или продажба на акции на БФБ. Авторът на анализа и ИП „Ъп Тренд“ ООД не притежават акции на анализираното дружество. Клиенти на ИП „Ъп Тренд“ ООД не притежават акции на анализираното дружество.