Корпоративно събитие-Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

Корпоративно събитие-Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София, ISIN:BG1100001053, борсов код 5BU е взело решение за разпределяне на дивидент. Повече информация може да намерите тук