Корпоративни събития – 28.02.2023 г.

Корпоративни събития – 28.02.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Петрол АД-София (PET) свиква извънредно ОСА на 29.03.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата