Корпоративни събития – 26.08.2022 г.

Корпоративни събития – 26.08.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Винзавод АД-Асеновград (VINA) свиква извънредно ОСА на 29.09.2022 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата