Корпоративни събития – 26.05.2023 г.

Корпоративни събития – 26.05.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Парк АДСИЦ-София (PARK) свиква редовно ОСА на 28.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 53. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата