Корпоративни събития – 26.05.2023 г.

Корпоративни събития – 26.05.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH) свиква редовно ОСА на 16.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Братя Бъкстон 40. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата