Корпоративни събития – 26.05.2023 г.

Корпоративни събития – 26.05.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Катекс АД-Казанлък (KTEX) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 09.00 ч. в гр. Казанлък, ул. Стара река 2. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата