Корпоративни събития – 17.03.2023 г.

Корпоративни събития – 17.03.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Черноморски Холдинг АД-Бургас (CHL) свиква извънредно ОСА на 18.04.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Одрин 79

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата