Корпоративни събития – 13.06.2022 г.

Корпоративни събития – 13.06.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънаредно общо събрание на акционерите:

БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) свиква извънредно ОСА на 11.07.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София ул. Филип Кутев 137, адм. сграда 1, ет. 2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD)
На проведено на 10.06.2022 г. ОСА на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.0364 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 24.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.06.2022 г.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.