Корпоративни събития – 07.06.2023 г.

Корпоративни събития – 07.06.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Екип-98 Холдинг АД-София (HEKI) свиква редовно ОСА на 23.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 75. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата.