Корпоративни събития – 06.08.2021

Корпоративни събития – 06.08.2021

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Корадо-България АД-Стражица, ISIN: BG11LUSTAT13, борсов код: KBG свиква извънредно ОСА на 15.09.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон 28.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.