Корпоративни събития – 05.06.2023 г.

Корпоративни събития – 05.06.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Свинекомплекс Николово АД-Николово представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 30-06-2023 г. от11:00 часа в Николово – 7057 на адрес с.Николово, общ. Русе. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата