Корпоративни събития – 05.05.2022 г.

Корпоративни събития – 05.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

ХД Дунав АД-Враца (HDDV) свиква редовно ОСА на 10.06.2022 г. от 09.00 ч. в гр. Враца, ул. Стоян Кялъчев 6, ет. 2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News