Корпоративни събития – 03.01.2023 г.

Корпоративни събития – 03.01.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV) свиква извънредно ОСА на 31.01.2023 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.