Корпоративни събития – 02.12.2022 г.

Корпоративни събития – 02.12.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM) свиква извънредно ОСА на 30.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Врабча

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата