Качество на изпълнение на сделките Q3 2021

Качество на изпълнение на сделките Q3 2021

Информация за качеството на изпълнение на сделките на ИП Ъп Тренд ООД съгласно Делегиран регламент 2017/575.

В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките, ИП Ъп Тренд ООД публикува данни за трето тримесечие на 2021 г.

Тук можете да видите данните за предходните тримесечия: Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018