Качество на изпълнение на сделките Q1 2024

Качество на изпълнение на сделките Q1 2024

Информация за качеството на изпълнение на сделките на ИП Ъп Тренд ЕООД съгласно Делегиран регламент 2017/575.

В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките, ИП Ъп Тренд EООД публикува данни за първото тримесечие на 2024 г. RTS-27-2024-Q1

Тук можете да видите данните за предходните тримесечия: Q4_2023Q3_2023  Q2_2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020