Корпоративни събития – 19.05.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на