Корпоративни събития – 05.06.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите Неохим АД-Димитровград (NEOH) представи актуализирани покана и материали за редовно ОСА, свикано за 21.06.2023 г. от 12.00 ч. в гр. Димитровград,

Корпоративни събития – 05.06.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите Свинекомплекс Николово АД-Николово представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 30-06-2023 г.