Корпоративни събития – 04.08.2021

1. Уведомление за паричен дивидент Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM)На проведено на 02.08.2021 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) е взето решение за разпределяне на извънреден дивидент