ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА – „WIN-WIN“ СИТУАЦИЯ

България като страна-член на ЕС е длъжна да задълбочи интеграцията си, чрез участие в Икономическия и паричен съюз (ИПС), т.нар. еврозона, въпреки че не е определен срок за това.

Периодично в публичното стопанство, а и в специализираните среди се разгаря дебатът „За” и „Против“ членство в еврозоната, като се представят доводи и в двете посоки.

В настоящият доклад се разглеждат потенциалните ефекти от членството в ИПС, като посредством дескриптивен и сравнителен анализ се очертават позитивите от членството в еврозоната.

Пълният анализ на ас. д-р Петър Пешев по темата  можете да прочетете в прикачения файл.