Фискални неволи: На фокус са дългът, дефицитът и Сребърният фонд

Темата за дълга и бюджетните дефицити е особено актуално в момент, когато Европа се тресе от криза на правителствените дългове и повечето европейски правителства реализират тежки икономии, с цел привеждане на фискалните си баланси до устойчиво състояние. Макар България да е в челото на класациите по ниски публичен дълг и дефицит, българските управляващи също сънуват кошмари. Планираният дефицит от 1 млрд.лева за 2012-та година, падежиращите дългове, които трябва да бъдат рефинансирани стряскат съня и на българския финансов министър, особено след като фискалният резерв на страната изтъня. Основният дебат, който избухна в България напоследък е, редно ли е Сребърният фонд да инвестира в наши държавни облигации, няма ли конфликт на интереси и т.н? Това опит ли е на финансовия министър Дянков да се домогне и до едни от последните останали „пари за черни дни”?
Виж пълния текст тук?