Уведомлениs за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уведомлениs за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, ISIN: BG1100104980, борсов код 5Z2, свиква ОСА на 05.10.2020 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 73 Повече информация може да намерите тук.

Фонд Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100036042, борсов код 6BMA, свиква ОСА на 15.09.2020 г. от 12.00 ч.
в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди Повече информация може да намерите тук.

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София, ISIN: BG1100062063, борсов код 6ST, свиква ОСА на 14.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс – кула Б, ет.12 Повече информация може да намерите тук.