Уведомления за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА):

Уведомления за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА):

Регала Инвест АД-Варна, ISIN: BG1100036133, борсов код RGL, свиква редовно ОСА на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в гр. Варна, ул. “Георги Стаматов” № 1. Повече информация може да намерите тук

Асенова крепост АД-Асеновград, ISIN:BG11ASASBT10, борсов код 6AN, свиква извънредно ОСА на 30.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2. Повече информация може да намерите тук

София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BGZESOAT12, борсов код 3ZB, свиква извънредно ОСА на 26.11.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя № 5. Повече информация може да намерите тук

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код 4PY, свиква
извънредно ОСА на  23.11.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул.”Антим I” No.14. Повече информация може да намерите тук