Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив, ISIN:BG1100003059, борсов код: 5AX, свиква ОСА на 22.01.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2. Повече информация може да намерите тук

Холдинг Център АД-София, ISIN: BG1100080982, борсов код: 6C8, свиква ОСА на 22.01.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георги Раковски 132, вх. А, ет. 1, офис 3. Повече информация може да намерите тук

Металопак АД-Карнобат, ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: 5MP, свиква ОСА на 29.01.2021 г. от 14.00 ч. в гр. Карнобат, Индустриална зона, Административна сграда на дружеството. Повече информация може да намерите тук

Бианор Холдинг АД-София, ISIN:BG1100007076, борсов код: 5BI, свиква извънредно ОСА на 21.01.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 51, ет. 3, офис А2. Повече информация може да намерите тук

БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100008157, борсов код: 28R, свиква ОСА на 26.01.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Филип Кутев 137. Повече информация може да намерите тук

Би Джи Ай Груп АД-София, ISIN:BG2100016133, борсов код: BOHB, свиква ОСА на 29.12.2020г. от 11:00 в. в гр.София ул.Добруджа 6. Повече информация може да намерите тук

София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1200002167, борсов код:6SOA, свиква извънредно ОСА на 15.01.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица № 74, ет. 3. Повече информация може да намерите тук