Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗСК-Лозово АД-Бургас, ISIN:BG11ZSBUAT17, борсов код: 3ZO, свиква извънредно ОСА на 17.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зона. Повече информация може да намеритетук

Недвижими имоти София АДСИЦ-София, ISIN: BG1100101069, борсов код: RSS, свиква извънредно ОСА на 18.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Г. С. Раковски 132, вх. А, ет. 1, офис 3. Повече информация може да намеритетук

Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100144077, борсов код: P15, свиква ОСА на 22.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. България 132, вх. А. Повече информация може да намерите тук