Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

1. Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев, ISIN: BG11GOGOAT17 , борсов код: GDBT , свиква редовно ОСА на  12.07.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 12 Повече информация може да намерите тук

2. ЧЕЗ Разпределение България АД-София , ISIN: BG1100025110 , борсов код: CEZD,  представи актуализирана покана и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско Шосе № 90, Бизнес Център Капитал Форт, зала „Ню Йорк Сити”- ниво Мецанин. Повече информация може да намерите тук

3. ЧЕЗ Електро България АД-София, ISIN: BG1100024113 , борсов код: CEZE , представи актуализирана покана и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център. Повече информация може да намерите тук