Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

1. Фармхолд АД-Варна, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM, променя датата на свикване на редовно ОСА, която първоначално беше определена за 30.06.2021 г., като определя нова дата за провеждане на редовно ОСА на 09.07.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна. Повече информация може да намерите тук

2. Фонд Имоти АДСИЦ-Софи, ISIN: BG1100036042, борсов код: FUES, поради липса на кворум, свиканото за 01.06.2021 г. редовно ОСА на Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES) не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди. Повече информация може да намерите тук