Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

  1. Алтерон АДСИЦ, ISIN: BG1100111076, борсов код: ALT, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Д-р Желязкова, 3. Повече информация може да намерите тук
  2. Мадара Юръп АД, ISIN: BG1100012092, борсов код: MDR, свиква ОСА на 01.07.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, бул.Княз Борис I, 82, ет.2, ап.3. Повече информация може да намерите тук