Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Феър Плей Пропъртис АДСИЦ – София, ISIN: BG9200001162, борсов код: FPPW, свиква общо събрание на притежателите на варанти на 10.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Шипка №14, хотел Кристал Палас. Повече информация може да намерите тук