Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

1.Фармхолд АД-Варна , ISIN: BG1100002150 , борсов код: PHRM , свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна Повече информация може да намерите тук

2. ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново , ISIN: BG1100064077 , борсов код: CBAM , свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА Повече информация може да намерите тук