Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

1.Винзавод АД-Асеновград , ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75Повече информация може да намерите тук

2. Варна-плод АД-Варна , ISIN: BG11VAVAGT15, борсов код: VPLD, свиква редовно ОСА на   29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1. Повече информация може да намерите тук

3.Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100108064, борсов код: HBGF, свиква редовно ОСА на   30.06.2021 г. от 08.30 ч. в гр. Варна, бул. Цар освободител № 25 . Повече информация може да намерите тук

4. Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София, ISIN: BG1100025060, борсов код: AGI, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22. Повече информация може да намерите тук

5. Агроенерджи АДСИЦ, ISIN: BG1100031084, борсов код: AGRE, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22 . Повече информация може да намерите тук

6. Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100099065, борсов код BSP, свиква редовно ОСА на  14.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Генерал Колев № 14, вх. Б Повече информация може да намерите тук

7. Кепитъл холдинг груп АДСИЦ-Пловдив, ISIN: BG1100028064, борсов код CHG, свиква редовно ОСА на   30.06.2021 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 49 Повече информация може да намерите тук

8. Златни пясъци АД-Варна , ISIN: BG11ZLVAAT14, борсов код ZLP, свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 10.30 ч. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, хотел Адмирал Повече информация може да намерите тук

9.  Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100006177, борсов код GLMC, свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. Варна, ул. Шипка № 10, ет. 5, Повече информация може да намерите тук

10.  Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София, ISIN: BG1100018057, борсов код ICPD   , свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Добруджа № 6 Повече информация може да намерите тук

11. Мел инвест холдинг АД-София, ISIN: BG1100010971, борсов код MELH, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 часа в София, бул. Генерал Тотлебен 85-87, ет. 4. Повече информация може да намерите тук

12. Северкооп Гъмза Холдинг АД-София, ISIN: BG1100026985, борсов код GAMZ, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 13.00 ч. в гр. София, бул. Симеоновско шосе № 85. Повече информация може да намерите тук

13. Загора Фининвест АД , ISIN: BG11MOSTAT10,  свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16, вх. А, ап. 9-1. Повече информация може да намерите тук

14. И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ-София, ISIN: BG1100069068, борсов код ERG, свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел № 1, Повече информация може да намерите тук

15. Котлостроене АД-София, ISIN: BG11KOSOAT17, борсов код KOTL, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. гр. София, бул. История славянобългарска № 8 Повече информация може да намерите тук

16. Орфей клуб уелнес АД-Пловдив , ISIN: BG1100050084, борсов код OCW , свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 13.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А Повече информация може да намерите тук

17. Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив, ISIN: BG1100006979, борсов код KRS , свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 27А Повече информация може да намерите тук

18. Север Холдинг АД  , ISIN: BG1100034989, борсов код SEVH, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5, ет.3 Повече информация може да намерите тук

19. Родна земя Холдинг АД , ISIN: BG1100051983, борсов код HRZ , свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, район Кремиковци, бул. Владимир Вазов № 83 Повече информация може да намерите тук

20. Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София , ISIN: BG1100001053, борсов код BREF   , свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков 36, сграда Интерпред-СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив Повече информация може да намерите тук

21. Агро Финанс АД-Пловдив  , ISIN: BG1100039061, борсов код AGF, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Дунав 5 Повече информация може да намерите тук

22. Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код PPBG, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет.5 Повече информация може да намерите тук