Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

1.Асенова крепост АД-Асеновград, ISIN: BG11ASASBT10, борсов код: ASKR, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2. Повече информация може да намерите тук

2.СИИ Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100006060, борсов код: CEEP, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16 Повече информация може да намерите тук

3.Атоменергоремонт АД-Козлодуй, ISIN: BG1100007159, борсов код: ATOM, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Повече информация може да намерите тук

4.Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София, ISIN: BG1100121059, борсов код: CAPM, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. България № 39 Повече информация може да намерите тук

5.Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София, ISIN: BG1100008181, борсов код: FAM, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8 Повече информация може да намерите тук

6. Български фонд за вземания АДСИЦ-София, ISIN: BG1100001186, борсов код: BRF, свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, офис 24 Повече информация може да намерите тук

7. Холдинг Нов Век АД-София, ISIN: BG1100058988, борсов код: HNVK, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Кораб планина 13 Повече информация може да намерите тук

8.Компас Фонд за Вземания АДСИЦ-София, ISIN: BG1100014197, борсов код: CRF, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 2. Повече информация може да намерите тук

9.Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2, Повече информация може да намерите тук  

10. ТБ Тексим Банк АД-София, ISIN: BG1100001921, борсов код: TXIM, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, бул. „Тодор Александров“ 117, зала 13 Повече информация може да намерите тук 

11.Велграф Асет Мениджмънт АД, ISIN: BG1100010104, борсов код: VAM, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Брюксел“ 1, Заседателна зала. Повече информация може да намерите тук

12. Агрия Груп Холдинг АД, ISIN: BG1100085072, борсов код: AGH, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I” 111, Бизнес център, ет.9 Повече информация може да намерите тук

13. Алтерко АД-София, ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 103 Повече информация може да намерите тук