Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

1.Булвеста Холдинг АД-София /в ликвидация/, ISIN: BG1100008975, борсов код: BVH, свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново № 999. Повече информация може да намерите тук

2.Свинекомплекс Николово АД-Николово, ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.30 ч. в с. Николово, общ. Русе, заседателна зала. Повече информация може да намерите тук

3. Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100014049, борсов код: INPR, свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 16.00 ч. в гр. София, кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново 999 Повече информация може да намерите тук

4. Катекс АД-Казанлък, ISIN: BG1100018990, борсов код: KTEX, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 09.00 ч. в гр. Казанлък, ул. М. Стайнов № 4 Повече информация може да намерите тук

5. Вега АД-Плевен, ISIN: BG11VEPLAT12, борсов код: VEGA, свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 13.00 часа в гр, Плевен, Административна сграда на “Кайлъка ресурс” АД Повече информация може да намерите тук

6. Химснаб България АД-София, ISIN: BG11EMTOAT16, борсов код: CHSB, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Складова база 1 Повече информация може да намерите тук

7. Юрий Гагарин АД-Пловдив, ISIN: BG11PLPLVT16, борсов код: YGAG, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 часа в гр. Пловдив, бул. Рогошко шосе 1. Повече информация може да намерите тук

8. Проучване и добив на нефт и газ АД-София, ISIN: BG1100019022, борсов код: NGAZ, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 14.30 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2. Повече информация може да намерите тук

9. Екип-98 Холдинг АД-София, ISIN: BG1100007985, борсов код: HEKI, свиква редовно ОСА на  28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 75. Повече информация може да намерите тук

10. Би Джи Ай Груп АД-София, ISIN: BG1100016077, борсов код: BGI, свиква редовно ОСА на  21.06.2021г. от 10.00 часа в гр. София, ул. Добруджа 6, ет. 3. Повече информация може да намерите тук 

11. Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София, ISIN: BG110003208, борсов код: CGRN, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Три уши № 8. Повече информация може да намерите тук

12. Зърнени Храни България АД-София, ISIN: BG1100109070, борсов код: ZHBG, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2. Повече информация може да намерите тук

13. 235 Холдингс  АД-София, ISIN BG1100017174, борсов код: 235H, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, район Средец, ул. П. Р. Славейков 7, вх.Б, ет.2 Повече информация може да намерите тук

14. Грейт лък АД-София, ISIN: BG1100003158, борсов код: GRLK, свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Добруджа № 6. Повече информация може да намерите тук

15. Петрол АД-София, ISIN: BG11PESOBT13, борсов код: PET, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч, етаж 2. Повече информация може да намерите тук