Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH
Поради липса на кворум, свиканото за 19.03.2021 г. извънредно ОСА на Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас  не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 02.04.2021 г. от 10.00 ч. на същото място- гр.Пловдив, ул.Белград е, ет.2 и при същия дневен ред.  Повече информация може да намерите тук

М+С хидравлик АД-Казанлък, ISIN: BG11MPKAAT18, борсов код:MSH, свиква редовно ОСА на 18.05.2021 г. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй 68. Повече информация може да намерите тук

Елхим Искра АД-Пазарджик, ISIN: BG11ELPABT16, борсов код: ELHM, свиква редовно ОСА на 12.05.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9. Повече информация може да намерите тук

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София, ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква редовно ОСА на 05.04.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 1. Повече информация може да намерите тук

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква извънредно ОСА на 23.04.2021г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет.5. Повече информация може да намерите тук

Сток плюс АД-Банкя, ISIN: BG1100079075, борсов код: STKP,  свиква редовно ОСА на 09.04.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Банкя, ул. Княз Борис I № 16, ет. 2. Повече информация може да намерите тук

Пазарджик БТМ АД-Пазарджик, ISIN: BG11PAPABT16, борсов код: PZBT, свиква ОСА на 05.04.2021 г. от 12.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Д-р Н. Ламбрев 24. Повече информация може да намерите тук