Стартира IPO-то на 33% от капитала на „Енерго-Про Мрежи”АД и„Енерго-Про Продажби”АД

Първично публично предлагане на 33% от капитала на „Енерго-Про Мрежи”АД и „Енерго-Про Продажби”АД
На 3 октомври 2012 г. ще стартира първичното публично предлагане на 434 940 (33%)от капитала на „Енерго-Про Мрежи” и  „Енерго-Про Продажби” 495 330 (33%). Минималната цена на акция за „Енерго-Про Мрежи” е 109.87 лева и  „Енерго-Про Продажби” е 11.09 лева.
Предлагането ще се проведе на Българска Фондова Борса по метода на Смесения закрит аукцион. 
Ако желете да закупите акции от първичното публично предлагане можете да участвате с два вида поръчки:
• пазарна поръчка – изпълняват се на средната цена за аукциона. При всички положения ще закупите акции на средната цена от аукциона, макар да е възможно и частично изпълнение за заявената сума.
• лимитирана поръчка – в случай на изпълнение се изпълняват посоченото от Вас количеството  при предварително зададена цена. Ако цената на изпълнение на аукциона е по-висока от Вашата лимитирана поръчка, то няма да успеете да закупите акции, но няма и да заплатите по-висока цена от тази, която сте склонен да заплатите. 
 Ако желаете да закупите акции на Енерго-Про Мрежи”АД и „Енерго-Про Продажби”АД  от първичното публично предлагане, моля да се свържете с нас  на телефони +359 2 815 56 74 /Владимир Малчев/ и +359 2 815 56 75 /Петър Пешев/.

Кратък профил и изчисление на справедливата цена на акция на двете предлагани дружества може да бъде видян тук.

Първично публично предлагане на 33% от капитала на „Енерго-Про Мрежи”АД
Обект на публично предлагане са  434 940 акции на „Енерго-Про Мрежи”АД(33% от капитала), при минимална цена от 109.87 лева за акция.
По метода на пазарните аналози справедливата стойност на „Енерго-Про Мрежи” е 165.35 лева, или с 50.5% повече от исканата от Агенцията за приватизация цена от 109.87 лева. В пиър групата са включени 15 компании аналози, опериращи основно в Русия, Бразилия, както и „EVN Електроразпределение”. На база тегло от 50% от медианните стойности на групата+50% тегло на показателите от IPO-то на „EVN Електроразпределение”е изведена справедливата стойност на акционерния капитал, на база средна от всеки един от трите ценови показателя в таблицата.
Изрично подчертаваме, че настоящите изчисления не представляват предложение за участие в първичното публично предлагане и придобиване на акции на „Енерго-Про Мрежи”АД.

Повече информация и детайли за „Енерго-Про Продажби”АД можете да получите от проспекта на „Енерго-Про Мрежи”АД, който може да бъде видян тук.
Първично публично предлагане на 33% от капитала на „Енерго-Про Продажби”АД 
Обект на публично предлагане са  434 940 акции на „Енерго-Про Продажби”АД(33% от капитала), при минимална цена от 11.09 лева за акция.
По метода на пазарните аналози справедливата стойност на „Енерго-Про Продажби” е 30.51 лева или със 175% над исканата от Агенцията за приватизация цена от 109.87 лева. В пиър групата са включени 15 компании аналози, опериращи основно в Русия, Бразилия, както и „EVN Електроснабдяване”. На база тегло от 50% от медианните стойности на групата+50% тегло на показателите от IPO-то на „EVN Електроснабдяване” е изведена справедливата стойност на акционерния капитал, на база средна от всеки един от трите ценови показателя в таблицата.
Изрично подчертаваме, че настоящите изчисления не представляват предложение за участие в първичното публично предлагане и придобиване на акции на „Енерго-Про Продажби”АД.