Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти и Тарифата на ИП „Ъп Тренд“ ЕООД

Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти и Тарифата на ИП „Ъп Тренд“ ЕООД

Уважаеми клиенти,

Управителите на ИП „Ъп Тренд“ ЕООД, на свое заседание, проведено на 23.01.2024 г., взеха решение за допълнителни изменения на Общите условия. Измененията влизат в сила, считано от 23 февруари 2024 г.

Можете да се запознаете с проекта на Общите условия ТУК.

Няма нови изменения по Тарифата.

Можете да се запознаете подробно с Тарифата ТУК.

При несъгласие с измененията в Общите условия и Тарифата имате право да прекратите договора си с ИП „Ъп Тренд“ ЕООД, без предизвестие, преди датата на влизането в сила на измененията и без да носите отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от Вас активи и с вече сключени сделки.

За допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашия екип:

E-mail: uptrend@uptrend.bg или телефон +359 2 815 56 60; +359 2 815 56 66