Прекратяване на договори

Прекратяване на договори

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 21.06.2022г., са прекратени поради отказ на Инвестиционен Посредник „Ъп Тренд“ ООД, всички договори за инвестиционни услуги и дейности, сключени с клиентите с клиентски номера, посочени в списъка по-долу.

57, 82, 741, 788, 792, 912, 1327, 1356, 1390, 1496, 1861, 2565, 3284, 3852, 3921, 3922, 4100, 4421, 4842, 4864, 4868, 5212, 5432, 5561, 5592, 5644, 5665, 5771, 5817, 5828, 5844, 5885, 5886, 5905, 5909, 5914, 5946, 5947, 5956, 5987, 6036, 6160, 6173, 6436, 6458, 6460, 6463, 6519, 6782, 6824

Молим в едномесечен срок считано от 21.06.2022г. да подадете писмено нареждане до Инвестиционен Посредник „Ъп Тренд“ ООД за прехвърляне на финансовите Ви инструменти към друг инвестиционен посредник и/или да посочите банкова сметка, в която да бъдат преведени паричните Ви средства, ако има такива.

В случай, че в срока, посочен тук по-горе, не получим Вашето писмено нареждане и/или не посочите банкова сметка, в която да бъдат преведени паричните Ви средства, ще извършим действия, каквито намерим за необходими в най-добър Ваш интерес, съобразно действащото в страната законодателство и установената добра търговска практика.

В случай, че имате въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на тел. +359 2 815 56 60 или на имейл uptrend@uptrend.bg.