Корпоративно съобщение – Ютекс Холдинг АД-София

Корпоративно съобщение – Ютекс Холдинг АД-София

Ютекс Холдинг АД-София, ISIN: BG1100063988, борсов код: 5Y1, свиква ОСА на 14.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 70-72, заседателна зала. Повече информация може да намерите тук