Корпоративно събитие – Винзавод АД-Асеновград

Корпоративно събитие – Винзавод АД-Асеновград

Винзавод АД-Асеновград, ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: 4VA, свиква редовно ОСА на 04.03.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75. Повече информация може да намерите тук