Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА)

Уведомления за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА)

1.Електрометал АД-Пазарджик, ISIN: BG11ELPAAT17, борсов код: ELMT, свиква редовно ОСА на 20.05.2021г. от 11.00 ч. в 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Мильо Войвода 1. Повече информация може да намерите тук

2.ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София, ISIN: BG1100120051, борсов код: CCBR, свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2. Повече информация може да намерите тук

3.Холдинг Кооп-Юг АД-София, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква редовно ОСА на 14.06.2021г. от 11.00 часа в гр София, ул. Г.С.Раковски 99. Повече информация може да намерите тук

4.Регала Инвест АД-Варна, ISIN: BG1100036133, борсов код RGL, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 13.00 часа в гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1. Повече информация може да намерите тук

5.Порт флот-Бургас АД-Бургас, ISIN: BG1100005195, борсов код: PFB, свиква ОСА на 29.06.2021г. от 11:00ч. в гр.Бургас, ул.Княз Александър Батенберг №1. Повече информация може да намерите тук

6.Парк АДСИЦ-София, ISIN BG1100016051, борсов код PARK, свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 5. Повече информация може да намерите тук

7.Индустриален Холдинг България АД-София, ISIN BG1100019980, борсов код IHB, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 106. Повече информация може да намерите тук 

8.Портови флот 99 АД-София , ISIN BG1100019196, борсов код PF99, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6. Повече информация може да намерите тук

9.Крепежни изделия АД-Пловдив, ISIN BG11KRPLAT10, борсов код KREP, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе 15. Повече информация може да намерите тук