Корпоративни събития – 31.05.2023 г.

Корпоративни събития – 31.05.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Мадара Юръп АД-Варна (MDR) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I 82, ет. 2, ап. 3 . Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата