Корпоративни събития – 31.05.2023 г.

Корпоративни събития – 31.05.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM) свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8 . Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата