Корпоративни събития – 31.05.2023 г.

Корпоративни събития – 31.05.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Телематик Интерактив България АД-София представи покана и материали за свикване на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2023 г. от 10.30 часа в гр. София. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата