Корпоративни събития – 31.05.2023 г.

Корпоративни събития – 31.05.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Северкооп Гъмза Холдинг АД свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Симеоновско шосе 85з, бх.А. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата